ਮੈੜ ਰਾਜਪੂਤ ਸੁਨਿਆਰ (ਬੀੜ) ਲੜਕਾ, ਪੜ੍ਹੀ – ਲਿਖੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ

موعد تداول أسهم شركة الجزيرة تكافل تعاوني ਮੈੜ ਰਾਜਪੂਤ ਸੁਨਿਆਰ (ਬੀੜ) ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 31 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ, ਸੀ. ਜੀ .ਏ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗਰਾਂਟ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪੜ੍ਹੀ – ਲਿਖੀ […]

Jatt Sikh Boy Looking for Girl

الخيارات الثنائية خان ਟ ਸਿਖ ਬੈਂਸ ਮਲਵਈ ਇਕਲੌਤਾ ਲੜਕਾ , ਉਮਰ 35 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਗ੍ਰੇਜੁਏਟ , ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ I ਕੈਨੇਡੀਅਨ […]

ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

بو المسار النخبة V1.2 الخيارات الثنائية مؤشر التداول ਸਿਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 30 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁਟ 6 ਇੰਚ, ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ , ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਮੀਗਰਾਂਟ ਜਾਂ […]

ਜੱਟ ਸਿਖ ਲੜਕਾ,ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 8 ਇੰਚ,

الاسهم السعودية تداول اليوم ਜੱਟ ਸਿਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 8 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜਨ, ਬੀ. ਕਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਜੋਬ ਵਿਚ ਸੇਟਲਡ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ […]

ਬੈਂਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੜਕੇ ਲਈ ਸੋਹਣੀ ਸੁਣਖੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

August 26, 2015

ਜੱਟ ਸਿਖ ਬੈਂਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 24 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਗ੍ਰੇਜੁਏਟ, ਸੋਹਣਾ – ਸੁਣਖਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ , ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ […]

 

ਜੱਟ ਸਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਲੜਕੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

August 26, 2015

ਜੱਟ ਸਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 20 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁਟ 11 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਬਰਾਬਰ ਡੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਲੜਕੀ ਡੀ ਲੋੜ […]

 

ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹੋਏ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੌੜ

August 26, 2015

ਕਸ਼ਅਪ ਰਾਜਪੂਤ ਸਿਖ ਲੜਕਾ ਉਮਰ 23 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁਟ 8 ਇੰਚ , ਪੜੇ – ਲਿਖੇ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹੋਏ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ […]

 

Seeking professionally qualified and beautiful match for Ramgarhia boy

August 16, 2015

Seeking professionally qualified and beautiful match for Ramgarhia boy, 31 yrs old. 5’8″ tall. Maters in computer science form acclaimed university in us. currently working […]

 

American citizen Ramdasia Sikh Boy looikng for indian girl

August 16, 2015

American citizen, Ramdasia Sikh, Boy, looikng for indian girl, for more information please call us. USA: 5303012518 INDIA: 011-91-97790-37117

 

Parents invite alliance for their beautiful daughter

June 24, 2015

Parents invite alliance for their beautiful daughter, 5’3”/29, working for an MNC in Delhi. Email biodata to: sharma_deeksha_85@yahoo.com

Page 3 of 6 1 2 3 4 5 6

Sponsored Links

Refine Results

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.  
  16.  
  17.  
  18.  
  19.  
  20.  
  21.  
  22.  
  23.  
  24.  
  25.  
  26.  
  27.  
  28.  
  29.  
  30.  
  31.  
  32.  
  33.  
  34.  
  35.  
  36.  
  37.  
  38.  
  39.  
  40.  
  41.  
  42.  
  43.  
  44.  
  45.  
  46.  
  47.  
  48.  
  49.  
  50.  
  51.  
  52.  
  53.  
  54.  
  55.  
  56.  
  57.  
  58.  
  59.  
  60.  
  61.  
  62.  
  63.  
  64.  
  65.  
  66.  
  67.  
  68.  
  69.  
  70.  
  71.  
  72.  
  73.  
  74.  
  75.  
  76.  
  77.  
  78.  
  79.  
  80.  
  81.  
  82.  
  83.  
  84.  
  85.  
  86.  
  87.  
  88.  
  89.  
  90.  
  91.  
  92.  
  93.  
  94.  
  95.  
  96.  
  97.  
  98.  
  99.  
  100.  
  101.  
  102.  
  103.  
  104.  
  105.  
  106.  
  107.  
  108.  
  109.  
  110.  
  111.  
  112.  
  113.  
  114.  
  115.  
  116.  
  117.  
  118.  
  119.  
  120.  
  121.  
  122.  
  123.  
  124.  
  125.  
  126.  
  127.  
  128.  
  129.  
  130.  
  131.  
  132.  
  133.  
  134.  
  135.  
  136.  
  137.  
  138.  
  139.  
  140.  
  141.  
  142.  
  143.  
  144.  
  145.  
  146.  
  147.  
  148.  
  149.  
  150.  
  151.  
  152.  
  153.  
  154.  
  155.  
  156.  
  157.  
  158.  
  159.  
  160.  
  161.  
  162.  
  163.  
  164.  
  165.  
  166.  
  167.  
  168.  
  169.  
  170.  
  171.  
  172.  
  173.  
  174.  
  175.  
  176.  
  177.  
  178.  
  179.  
  180.  
  181.  
  182.  
  183.  
  184.  
  185.  
  186.  
  187.  
  188.  
  189.  
  190.  
  191.  
  192.  
  193.  
  194.  
  195.  
  196.  
  197.  
  198.  
  199.  
  200.  
  201.  
  202.  
  203.  
  204.  
  205.  
  206.  
  207.  
  208.  
  209.  
  210.  
  211.  
  212.  
  213.  
  214.  
  215.  
  216.  
  217.  
  218.  
  219.  
  220.  
  221.  
  222.  
  223.  
  224.  
  225.  
  226.  
  227.  
  228.  
  229.  
  230.  
  231.  
  232.  
  233.  
  234.  
  235.  
  236.  
  237.  
  238.  
  239.  
  240.  
  241.  
  242.  
  243.  
  244.  
  245.  
  246.  
  247.  
  248.  
  249.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.  
  16.  
  17.  
  18.  
  19.  
  20.  
  21.  
  22.  
  23.  
  24.  
  25.  
  26.  
  27.  
  28.  
  29.  
  30.  
  31.  
  32.  
  33.  
  34.  
  35.  
  36.  
  37.  
  38.  
  39.  
  40.  
  41.  
  42.  
  43.  
  44.  
  45.  
  46.  
  47.  
  48.  
  49.  
  50.  
  51.  
web-design-ad-300x300

Sponsored